12.1 INDLEDNING

 
 

12.1 INDLEDNING

Generelt

I dette afsnit beskrives de forskellige teletjenesters generelle karakteristika, som netværksmuligheder, transmissionshastigheder og kvalitet, facilitetsniveau, sikkerhedsaspekter samt takststruktur. Læseren kan herudfra danne sig et overblik over de muligheder og begrænsninger kommunikation via de individuelle teletjenester giver.


De enkelte beskrivelser er, i den grad det er muligt, opdelt med afsnitsnumre svarende til de oprindelige kapitelnumre, der gør det let, at foretage opslag mellem priser og beskrivelser af de enkelte tjenester.

 

 

 
 
 
Teletjenester